Proyek Kampung Loco

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nieuwsbrief 16 februari 2011

Nu een nieuwsbrief vanuit Lombok. Niet dat het stil is vanaf deze kant. Wie de moed op kan brengen om de lange verhalen te lezen, ziet iedere week onder verslagen op de website, hoe het met het project en met ons hier gaat.


Er is weer heel wat gebeurd en of we in Nederland zijn of niet de mensen vergeten ons niet en de bijdragen stromen toch binnen. Prachtig gewoon. We zijn jullie allemaal zo ontzettend dankbaar!

Weer een kleine opsomming van de geweldige acties tot nu toe:

-    Maria en Jan Meulendijks besluiten weer te kiezen voor een donatie i.p.v. kerstkaarten. Dat is ook een geweldige kerstgedachte.
-    Zoals vorig jaar ook al vermeld werd, hebben we een gezin, waarvan de vader onmogelijk voor het onderhoud kan zorgen. Ook nu is de sponsor van vorig jaar weer bereid om te zorgen dat de kinderen een maaltijd per dag krijgen.
-    Dan komt in Januari Theo Kleeven en Sjan van den Broek even op bezoek. Maar het mooiste is, ze komen niet met lege handen. Theo en Maria Meulendijks werken samen bij Woningstichting Arcen en Velden. Ze gaan heel binnenkort fuseren en wilden voor die tijd nog een kerstaktie houden. Het resultaat mag er zijn. We kregen een cheque van maar liefst: 3.000.000 ruphias
-    Maar ook emotionele moeilijke dingen. We krijgen het bericht door dat Jan Kleeven van restaurant “In den Engel” uit Venray is overleden. We wisten dat hij ziek was, maar niet dat het zo snel zou gaan..Dan lezen we bijgaande tekst onder het overlijdensbericht:

In plaats van bloemen, willen wij u om een gift vragen voor onze twee goede doelen in Lombok. Hiervoor staan bij het condoleanceregister collectebussen.

Ja, daar worden we dus stil van. De stichting Impian Anak van de familie Geurts en Proyek Kampung Loco krijgen een prachtige bijdrage. Maar Carla Kleeven, de vrouw van Jan, laat ook nog weten dat ze bij beide organisaties een kind wil sponsoren. Dit zijn momenten waarop we weten dat de wereld zo slecht nog niet is.

-    Deze week zien we plotseling op het bankoverzicht dat Rob en Ineke Hegeman weer aan ons gedacht hebben en een prachtig bedrag gestort hebben.

-    Ook zijn er sponsors die al spontaan het bedrag overgemaakt hebben. Maar maak jullie geen zorgen. Je krijgt allemaal een persoonlijke mail met foto van de kinderen. Misschien is er ook een wijziging in school en eventueel sponsorbedrag. Maar dat leg ik dan persoonlijk in de mail nog uit.


Dan de berichten vanuit Lombok.
-    De controle van de kasboeken vindt als eerste plaats. Cuk heeft inmiddels samen met Eful een computercursus kunnen volgen. Met als resultaat dat de gehele boekhouding nu ook prachtig op de laptop staat. Alle kwitanties en bonnetjes kloppen weer als vanouds. Wat doet die jongen zijn werk goed! We zijn echt trots op hem. Daardoor besluiten we ook om een investering te doen. Cuk krijgt een nieuwe laptop. De oude laten het regelmatig afweten en worden ook door de kids gebruikt. De nieuwe is dus puur voor de jongens van het project.
-    Dan de eerste vergadering. Over het algemeen gaat alles goed. We voegen wat extra dingen toe, zoals o.a. een bijdrage vanuit het project voor vrouwen die in het ziekenhuis moeten bevallen. Het blijkt dat nog steeds 2 op de 10 vrouwen overlijd bij de bevalling, omdat ze het ziekenhuis niet kunnen betalen.
Er komt een kast met informatie te hangen. Veel mensen weten niet wanneer er foto’s gemaakt worden of wanneer ze hun kinderen aan moeten melden voor het project. De jongens zullen de info in deze kast ophangen.
Het liefst zouden we ook de Engelse les weer willen opstarten en een cursus lezen en schrijven voor de ouders. Maar er is geen locatie. We gaan in overleg met de Kepala Kampung (hoofd van het dorp) of hij een locatie heeft. Wij kunnen eventueel een soort van gemeenschappelijk ruimte bouwen, maar land kopen zit er niet in. Dus dat zal vanuit de kampung moeten komen. Ook praten we nog geruime tijd over het afval probleem van het dorp. Hier komen we niet echt uit. We willen wel ondersteunen maar de mensen van het dorp zullen zelf ook actie moeten ondernemen. Maar het probleem is dat zij het afval niet als een probleem beschouwen. (Een uitgebreider versie van dit verhaal vind je onder verslagen op de datum: vrijdag 17 december 2010)
-    We houden nogmaals een vergadering want er is een groot probleem boven water gekomen. Het blijkt dat we voor de universiteiten veel meer betalen als we eerder dachten. Alleen de universiteit van de regering, blijft binnen ons budget. De oplossing is als volgt: de kinderen die naar deze universiteit kunnen, deze is beter als de privé scholen en goedkoper, komen in aanmerking voor ondersteuning van het project. Ze moeten een bepaald aantal punten halen. Door deze regel weten we ook zeker dat we gemotiveerde studenten krijgen.
-    Ook bereiden we ons voor op de vergadering met de mensen van het dorp. We willen nogmaals alle regels voor school en de hulp voor de mensen van de kampung duidelijk uitleggen.

Op maandag 7 februari 2011 is het zover (zie ook ons verslag op die datum). We houden een bijeenkomst voor alle mensen van het dorp. De Kepala Kampung opent de vergadering. Het verheugt ons dat er ook veel Hindu mensen van de berg gekomen zijn. Meestal houden ze zich wat terug. In eerste instantie zien we geen vrouwen, maar later blijkt dat ze buiten op een beruga de hele vergadering gevolgd hebben.
Marijke geeft een korte inleiding, met vertaling van Adi, over het ontstaan van ons project. Ze legt het verhaal van het project uit en vertelt tevens dat het project zo groot geworden is, dat we genoodzaakt zijn goede regels te hanteren. Tevens wijst ze erop dat de ouders mede verantwoordelijk zijn en erop moeten toezien dat hun kinderen ook daadwerkelijk naar school zijn.
Hierna neemt Eful het over en legt de regels uit.
Kort samengevat:
-    Ieder kind moet in de maand januari een foto laten maken voor het project en krijgt een nieuwe foto van zijn sponsor.
-    De ouders van kinderen op de junior high-school, highschool en universiteit moeten een contract tekenen. Dit om een beetje druk op te voeren dat men de kinderen ook echt naar school stuurt. Is de school afgemaakt dan is het contract voldaan. Maar stopt een kind tussendoor, dan dient men de gemaakte kosten terug te betalen.
-    Kinderen kunnen alleen naar de universiteit van de regering. Redden ze dat niet, dat ondersteunen we ze eventueel met een aanvullende cursus die ze nog willen volgen.


Voor de kampung algemeen het volgende:
-    Het waterverbruik van de grote watertank, de douche en het toilet komt voor rekening van het project. We hebben al een sponsor hiervoor.
-    Ook het onderhoud van de lampen van de straatverlichting is op kosten van het project.
-    Er zijn gratis medicijnen beschikbaar voor de mensen in de kampung. Er zal een extra kast komen boven op de berg voor de mensen die daar wonen.
-    Bij doktersbezoek ondersteunt het project de mensen tot 500.000 ruphia. Uiteraard na het tonen van een kwitantie.
-    Bij ziekenhuisopname van zwangere vrouwen ondersteunt het project ook met 500.000 ruphia.
-    Bij overlijden steunt het project bij de begrafenis met 200.000 ruphia.
-    De bemo is ’s avonds gratis beschikbaar voor noodgevallen.
-    Wil men de bemo graag gebruiken als vervoer naar een ceremonie in de avonduren, dan dient men een kleine bijdrage te geven voor benzine.
-    De bemo is alleen gratis voor de schoolkinderen. Alle anderen betalen het standaardtarief.

We komen nog even terug op een eventueel gemeenschap gebouw. De Kepala kampung zal met wat mannen gaan proberen een locatie te vinden, waar deze gebouwd kan worden. Daarna zullen we weer in overleg gaan over het hoe en wat.

Na nog wat vragen van de mensen, sluit de Kepala Kampung de vergadering af. Vele ouders komen ons nu nog de hand schudden. We hebben het gevoel dat ze nu beter weten wat we precies doen en wat ze kunnen verwachten van ons. Al met al een vruchtbare avond.

Zo een heel verhaal. Wij leren weer ontzettend veel bij tijdens ons lange verblijf hier. Het is en blijft een heel andere cultuur en we zien steeds meer details, wat het ook niet altijd gemakkelijker maakt. Maar we willen graag leren en proberen met “open-mind” hier rond te blijven lopen. Voorlopig zijn we nog even hier en wekelijks blijven we verslag uitbrengen op de website www.proyekkampungloco.com De nieuwste foto’s vind je onder facebook: Proyek Kampung Loco.

Maar lieve mensen, denk eraan, zonder jullie konden we dit allemaal niet eens realiseren.

TERIMA KASIH van alle kinderen en ouders van Kampung Loco.
 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Om u aan te melden voor de nieuwsbrief stuurt u een e-mail met alleen uw naam en e-mail adres naar marijkejoep@yahoo.com