Proyek Kampung Loco

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
School

Het Proyek waar alles mee is begonnen, en wat wij nog steeds het belangrijkste Proyek vinden, is School.

De kinderen zijn de toekomst van het dorpje. Als zij een vak kunnen leren, hebben ze later kans om beter voor zichzelf en hun familie te kunnen zorgen, waardoor ondersteuning van buitenaf op een gegeven moment overbodig moet worden.

Zo streven wij naar een situatie waarin onze hulp in Kampung Loco niet meer nodig zal zijn, al beseffen we terdege dat dat moment nog ver in de toekomst ligt.

In Indonesië is het onderwijs gratis. Dit klinkt heel mooi, maar in de praktijk houdt het in dat de ouders van de kinderen toch veel kosten hebben als hun kinderen naar school gaan.

Zo moeten ze zelf zorgen voor een schooluniform. Daarbij komen nog kosten van leer- en schrijfmaterialen en vervoer van – en naar – school.


Onderwijssysteem in Indonesië
Peuterspeelzaal niet in alle dorpen, een soort combinatie tussen peuterspeelzaal en groep 1 en 2 (kleuterschool) in Nederland
Basisschool- Elementary School 6 jaar, leeftijd 6-12* Vergelijkbaar met groep 3 t/m 8 in Nederland

Middelbare school-Junior Highschool

Senior Highschool

3 jaar, leeftijd 12-15*


2 jaar, leeftijd 15-17*

meestal beroepsgerichte specialisatie

* de leeftijden kunnen erg afwijken; veel kinderen beginnen wegens geldgebrek pas later aan school. Zo kunnen er in de eerste groep van de basisschool kinderen van 6 jaar zitten, maar ook kinderen van 10 jaar, die nog niet eerder naar school zijn geweest.

In Nederland is € 30,00 niet zo’n groot bedrag, maar voor veel mensen in Indonesië is dat meer dan ze kunnen betalen. Met als gevolg dat veel kinderen niet naar school kunnen gaan. Zo hebben we in Kampung Loco een keer meegemaakt dat 3 kinderen met verschillende leeftijden uit één gezin tegelijk aan de eerste klas konden beginnen toen we voldoende sponsors in Nederland hadden gevonden. Vol trots gingen uit een familie, een jongen van zes jaar, een jongen van acht jaar en een meisje van tien jaar samen naar de eerste klas.


 SDN1 Senggigi

De kosten die ouders uit Kampung Loco hebben voor een basisschoolleerling zijn in Kampung Loco momenteel € 30,00 per jaar.

Dit bedrag is relatief laag doordat de kinderen zelf naar het schooltje in kampung Senggigi kunnen lopen.

In Nederland is € 30,00 niet zo’n groot bedrag, maar voor veel mensen in Indonesië is dat meer dan ze kunnen betalen. Met als gevolg dat veel kinderen niet naar school kunnen gaan.

Het kostenplaatje bij de middelbare school ziet er heel anders uit.

De dichtstbijzijnde (Junior) High School ligt in Mataram. Dat is ongeveer 20 kilometer van Kampung Loco. Maar op dit moment hebben we een eigen bemo (autobusje), waardoor de vervoerskosten wegvallen. De kosten voor een Junior High School-leerling bedragen momenteel € 75,00 per jaar. De kosten voor de High School-leerling zijn op dit moment € 125,00 per jaar. De universiteit bedraagt € 175,00

 De kosten op dit moment zijn:
Basisschool
Elementary school  € 30,00
Middelbare school
Junior High School
 € 75,00
  High School
 € 125,00
Universiteit University  € 175,00

Om ervoor te zorgen dat meer kinderen uit Kampung Loco naar school kunnen gaan, zijn we begonnen met het werven van sponsors in Nederland. Zo hebben we steeds meer mensen bereid gevonden een kind financieel te ondersteunen.

Het benodigde geld voor het onderwijs wordt niet aan de ouders van de kinderen gegeven.

Voor ouders kan het moeilijk kan zijn om een groot bedrag uit te geven aan onderwijs, terwijl er zoveel andere noodzakelijke levensbehoeftes zijn waaraan het geld ook aan besteed kan worden. Het klinkt misschien hard, maar wij vinden dat het geld van het Proyek School enkel en alleen besteed mag worden aan het onderwijs van de kinderen.

Dle benodigde spullen voor school worden door de proyek-leden in Kampung Loco, “onze 4 jongens” gekocht, beheerd en aan de kinderen verstrekt.
Dit is het pakket wat ieder kind voor de basisschool krijgt. Niet afgebeeld: gymkleding en de boeken. Die worden op school gekocht.

Het lokaal van de zesde klas.

Met de ouders is duidelijk afgesproken dat zij de kinderen moeten stimuleren om naar school te gaan. Kinderen die niet naar school gaan, of geruime tijd niet naar school gaan, worden uit het proyek gezet. Deze regel is belangrijk omdat de ouders anders de kinderen tijdelijk thuis houden om hen te helpen. Ze weten dat de bijdrage niet vrijblijvend is en dat de kinderen dus nu continu naar school moeten.

In de laatste jaren is de sponsorwerving als een trein gelopen. Zo goed zelfs, dat momenteel alle kinderen in de basisschoolleeftijd naar school kunnen, en deze school ook af kunnen maken. Dat is een unieke situatie in een land als Indonesië, waar gemiddeld nog steeds 10% van de kinderen de basisschool niet afmaakt of zelfs helemaal niet naar school gaat.

Nu gaan we proberen het aantal kinderen uit te breiden dat naar de middelbare school kan gaan. Het grootste probleem is dat de kosten voor de sponsors stijgen van € 30,00 naar € 75,00 per jaar. We begrijpen dat dit voor veel sponsors een reden kan zijn om af te haken. In dat geval proberen wij voor het betreffende kind een nieuwe sponsor te vinden, zodat het kind verder kan studeren. Voor de bestaande sponsor kunnen we altijd op zoek gaan naar een nieuwe basisschoolleerling.

Overzicht van deelname aan onderwijs in Indonesië

(cijfers uit 2003)

  Percentage
Maakt basisschool af en begint aan middelbare school 58%
Maakt basisschool af, gaat niet naar middelbare school 32%
Gaat niet naar school, of begint wel aan basisschool, maar maakt die niet af

10%


De basisschool in Senggigi besteedt
naast de leervakken ook veel aandacht
aan creatieve vakken.
Zo neemt de school elk jaar,met veel
succes, deel aan een kunstwedstrijd van
verschillende scholen uit de regio.